Závěrečném hlasování o ústavním právu na zbraň 
INFORMACE A KONTAKTY:
Web:
www.budpritom.cz
Facebook: facebook.com/budpritom

Organizátoři:
Mgr. Pavel Černý pplk vv, organizátor petice, střelecký instruktor
Ing. Bohumil Straka, Ph.D., myslivec a amatérský střelec
Jaroslav Pekařík, organizátor petice, střelec a prodejce

PETICE proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU
Facebook: facebook.com/czechforguns
Email: info@peticezbrane.cz


Kontakt pro média: Ing. Bohumil Straka, Ph.D.

Aktuálně důležité: Závěrečné hlasování v Senátu o ústavním právu na zbraň  6. prosince 2017
NEDOVOL ZELENÝM POTOPIT ÚSTAVNÍ PRÁVO NA ZBRAŇ A BUĎ PŘI TOM!
Každý, kdo má čas a chuť, nechť přijde ústavní právo podpořit.
Navzdory úspěšnému veřejnému slyšení Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU dne 5. října, doporučila 15. listopadu a 22. listopadu skupinka zelených a lidoveckých senátorů v senátním bezpečnostním výboru a ústavně-právním výboru zamítnutí ústavního práva na zbraň. Rozhodující slovo však bude mít plénum Senátu v závěrečném hlasování, které je na programu schůze 6. 12. 2017. Projednání naší Petice je zařazeno jako předposlední 23. bod programu a závěrečné hlasování o ústavním právu je zařazeno jako poslední 24. bod, takže nevíme přesně, kdy to přijde na řadu. Schůze začíná v 9 hod, ale lze předpokládat, že na náš bod dojde hrubým odhadem odpoledne okolo 16 hodiny nebo dokonce následující den 7. prosince, takže se obrňme trpělivostí.
Podrobnosti a materiály o finálním hlasování v senátu zde:
www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/dokumenty?action=schuze&value=5975

Organizační pokyny pro účastníky - návštěvníky Senátu. POZOR, DŮLEŽITÉ!

Tímto bychom vás všechny, co tam s námi budete, chtěli o něco moc a moc poprosit... a to zejména:
 
1) Neberte tam prosím ani žádné své zbraně, ani sebeobranné prostředky. Ty, kdo běžně a pravidelně u sebe něco podobného (a není divu) nosí, žádáme: udělejte (stejně jako my :-) ) tohoto dne malou výjimku - činilo by to totiž asi nemalý problém u vstupu - a to jak organizační, tak i časový...
 
2) My sami si vzhledem k povaze události na sebe bereme společenský oblek (což pro nás některé je, věřte vysoká cena :-) )) - což vás ale přímo dělat nenutíme.
Ale moc prosíme, zanechte doma toho dne cokoliv maskovaného či "taktického" - prostě, neberte si tam na tuto akci jakýkoliv oděv (a to včetně tašky, batůžku. apod.), který by jakkoliv jen někomu mohl zavánět "militantností" - naši oponenti by toho pak mohli snadno využít
 
3) A další, nenoste dovnitř prosíme žádné vlajky ani transparenty - tím méně snad s nějakými, byť v humoru míněnými, ale i jinak vysvětlitelnými nápisy... A také prosím nic o EU, či dokonce vulgárního v tomto smyslu.
 
4) Taktéž, ne že bychom to v takto důstojné budově od někoho z majitelů zbrojních průkazů očekávali, ale také se prosím vyvarujte jakýchkoliv hlasitých projevů - tedy kromě potlesku, když se vám něco snad bude kromobyčejně líbit. Tedy: líbí se mi, tleskám. Nelíbí (či z toho přímo "rostu" - i kdyby to bylo nevím co :-) ) - jsem nanejvýš disciplinovaně potichu...
 
5) A na závěr, pokud uvidíte někoho, kdo tato zmíněná pravidla porušuje, zkuste jej na to nenápadně a co nejslušněji upozornit. A protože tam mohou být nejen lidé jako my, ale taktéž (doufejme že ne...) nějací snad i provokatéři, co mohou chtít střeleckou veřejnost na takovém místě diskreditovat - v očividně velmi závažném případě vyrozumějte popřípadě místní ochrannou službu (obvykle zde z řad PČR), pokud by skutečně už nějaký vážnější problém měl nastat, ať to vyřeší nějak oni...
Ukažme tam totiž znovu, že jsme skutečně tou nejslušnější částí české veřejnosti - neb půjde opravdu o hodně - a to si jistě všichni uvědomujeme. Tak si to nějak (či jakkoliv) nepokazme...

Takže se tam uvidíme, budeme se těšit :-)

A opravdu moc a moc díky vám všem za respektování toho všeho, o co jsme vás žádali v odstavcích výše...

 

Přijdi ke sněmovním volbám 20. nebo 21. října 2017
... a zakroužkuj ve straně dle vlastního výběru vhodné vhodné kandidáty, kteří se postavili za naše zbraně

Informace o kandidátech z různých stran, co si zaslouží kroužek najdeš zde:
http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/75-dulezite/2919-volby-a-my

Vážení všichni legální vlastníci zbraní, myslivci, střelci, členové klubů vojenské historie a všichni, kteří máte zájem na obhajování lidských svobod a bezpečnosti obecně
- PŘIJDĚTE PROSÍM K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 20. a 21. října 2017
- VOLTE POLITICKOU STRANU NEBO HNUTÍ DLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, ALE… JE TO VELMI DŮLEŽITÉ, VOLTE V TAKOVÉ STRANĚ NEBO V TAKOVÉM HNUTÍ JEDINĚ TY KANDIDÁTY, KTEŘÍ BOJOVALI A OPĚT BUDOU BOJOVAT ZA VAŠE PRÁVA!
- ZDE NA TOMTO ODKAZU NAJDETE SOUHRN KANDIDÁTŮ DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY, KTEŘÍ JSOU ROZDĚLENI DLE KRAJŮ A PAK V KAŽDÉM KRAJI JSOU SEŘAZENI V ŽEBŘÍČKU DLE TOHO, JAK USILOVNĚ A ČÍM VŠÍM DOPOSUD HÁJILI VAŠE PRÁVA A ZÁJMY:
http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/75-dulezite/2919-volby-a-my

Určitým vodítkem, co se týká zbraní, může být při kroužkování hlasování o zbraních ve sněmovně. V připojené tabulce na konci tohoto článku je jasně vidět, který poslanec hlasoval PRO, který se zdržel a který hlasoval PROTI nám. Asi čtvrtina poslanců však již nekandiduje. Dalším vodítkem mohou být jména ze skupiny 35 poslanců z různých stran, kteří ústavní právo na zbraň navrhnuli a které taktéž najdete na konci tohoto článku v časopise MYSLIVOST:
www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Krajeni-salamu-zacalo
 
A ZDE SI MŮŽETE UDĚLAT OBJEKTIVNÍ PŘEDSTAVU, JAK SE VŠECHNY STRANY A HNUTÍ STAVÍ K OTÁZCE PRÁVA LEGÁLNÍHO VLASTNICTVÍ ZBRANÍ:
http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/75-dulezite/2929-volby-2017-tri-otazky-ohledne-vlastnictvi-zbrani-kandidujicim-stranam

Dalším vodítkem mohou být odpovědi na anketní otázku č. 5 časopisu Svět myslivosti: Podporuje vaše strana zavedení ústavního práva na zbraň?
V anketě odpovídají mj. Babiš a Sobotka osobně.

http://silvarium.cz/myslivost/hon-na-volice-predvolebni-anketa-casopisu-svet-myslivosti
 
- NEVOLTE TEDY JEN STRANU NEBO HNUTÍ, ALE VOLTE SPRÁVNÉ LIDI, PROTOŽE CELEK NIKDY SPRÁVNÝ NEBUDE!
- ZAKROUŽKUJTE NA VOLEBÍM LÍSTKU JEDINĚ TOHO POSLANCE, KTERÝ SE ZA VÁS PROKAZATELNĚ POSTAVIL A CHCE TO UDĚLAT ZNOVU
(na volebním lístku lze zakroužkovat jednoho až čtyři vámi vybrané kandidáty)
- JEDINĚ TÍMTO KROUŽKOVÁNÍM SE TAKOVÝ VÁŠ POSLANEC OPĚT NAJISTO DOSTANE DO PARLAMENTU, ABY VE SVÉ PRÁCI MOHL POKRAČOVAT
- VĚNUJTE VOLEBNÍMU LÍSTKU PŘED VHOZENÍM DO URNY CHVÍLI ČASU A UDĚLEJTE KROUŽEK U SPRÁVNÉHO JMÉNA, DLE VÝŠE UVEDENÉHO ODKAZU!
- ŠIŘTE PROSÍM RYCHLE TUTO VÝZVU DÁLE, MEZI VŠECHNY SVÉ PŘÁTELE A ZNÁMÉ
 
Hodně štěstí a správnou volbu a BUĎ PŘI TOM

 

Senát udělal 11. října 2017 již druhý názorový obrpřemet a odložil hlasování o ústavním právu na zbraň až po volbách

Pro podrobnosti a materiály o finálním hlasování v senátu 11.10.2017 klikni zde

 

5. října 2017 se v budově Senátu konalo veřejné slyšení naší Petice, kterou podepsalo již 100 000 lidí. Senátoři totiž překvapivě rozhodnuli, že hlasování o novele zakotvující ústavním právo na zbraň zařadí na program ještě před volbami, a to 11. října. Obě jednání jsou veřejná.

Videozáznam velmi zajímavého a vypjatého veřejného slyšení Petice v senátu zde:
Video ze senátu z veřejného slyšení Petice


Senat

Pozvánka

na veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,

které se koná dne 5. října 2017 od 10:00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“

 k „Petici proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“

(senátní tisk č. 189)

Zahájí a moderuje

Zdeněk Papoušek, předseda výboru

Jaromíra Vítková, členka výboru

 

ZA PETIČNÍ VÝBOR

Mgr. Pavel Černý, pplk. v. v.

Jaroslav Pekařík

 

ZÁSTUPCE NAVRHOVATELŮ ZÁKONA

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Roman Váňa, poslanec

 

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

senátor ………………

 

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ÚSTAVU ČESKÉ RELUBLIKY A PARLAMENTNÍ PROCEDURY

Eliška Wagnerová, předsedkyně komise

Jan Kysela, tajemník komise

 

PRÁVNICKÁ FALKULTA UK, KATEDRA TEORIE PRÁVA A PRAVNÍCH  UČENÍ

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

 

EVROPSKÝ PARLAMENT- EUROPOSLACI  ZA ČR

Michaela Šojdrová

Tomáš Zdechovský

Pavel Svoboda

 

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MgA. Martin Stropnický, ministr

 

MINISTERSTVO VNITRA ČR

Mgr. Milena Bačkovská, vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

 

POLICIE ČR

genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, prezident

 

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Mgr. Petr Dvořák, vedoucí oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství

 

LEX, Sdružení na ochranu práv majitelů Zbraní

Ing. Tomáš Trávníček, prezident a člen představenstva LEX

David Karásek, tiskový mluvčí

 

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA

Ing. Jiří Janota, předseda

Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D.

 

Diskuse

Shrnutí a závěrečné slovo

senátor Zdeněk Papoušek

Zdeněk Papoušek v. r. předseda výboru

 

Svou účast, prosím, potvrďte do 3.10.2017 na tel. č. 257 072 511 nebo e-mailové adrese borodacovah@senat.cz.

Prezence účastníků od 9:30 hod. ve Valdštejnském paláci, recepce „C1“. Průkaz totožnosti nutný. Předpokládané ukončení je do 13:00 hodin.

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci veřejného slyšení souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR a dávají souhlas s dalším šířením.

Dovolujeme si Vás upozornit, že akce bude přenášena živě na webových stránkách Senátu a záznam může být za účelem informování veřejnosti zveřejněn na internetu.

 

 

V úterý 25. 7. v 11 hodin do rukou senátorů a předsedy Milana Štěcha v budově Senátu předali Petici naši zástupci:
pplk vv Pavel Černý, mistr světa ve sportovní střelbě Adam Tyc a myslivec Bohumil Straka

Jako představitelé petentů Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU, myslivců, sportovních střelců i občanů mající legální zbraně pro svoji osobní ochranu, považujeme ústavní právo na zbraň za praktický i symbolický krok k zachování našeho skvělého českého zákona o zbraních a zachování vnitřní i vnější bezpečnosti nás všech.

Petice posbírala celkem již
90 000 podpisů, přičemž v minulém roce jsme do Sněmovny parlamentu doručili 40 000 podpisů, začátkem roku na Úřad vlády 10 000
a nyní do Senátu doručíme dalších nových 40 000 podpisů.

Pavel Černý

Pavel Černý, policejní podplukovník vv přijde jak jinak než v černém. Mgr. Pavel Černý je hlavním iniciátorem Petice. Jako šéfinstruktor trénuje speciální policejní a protiteroristické jednotky na všech kontinentech celého světa, a má tak unikátní přehled o bezpečnostní situaci. Díky svým praktickým zkušenostem experta může objektivně srovnávat úroveň bezpečnostních jednotek a efekt zbraňové legislativy i v mezinárodní kontextu.

Adam Tyc

Adam Tyc, dvojnásobný mistr světa v praktické střelbě IPSC dorazí v národních barvách ve sportovním dresu ověšeném světovými zlatými medailemi. Adam Tyc získal již v r. 2005 juniorské i dospělé světové zlato v pouhých 18 letech, což se podařilo jen dvěma střelcům v historii, a stal se tak světovou senzací a celebritou, v USA srovnatelnou se šampiony F1. Přirozeně, že světové medaile vystřílel s českou pistolí České zbrojovky.

Bohumil Straka, zástupce myslivců a Českomoravské myslivecké jednoty přijede v tradiční zelené myslivecké uniformě. Dr. Bohumil Straka se zabývá mysliveckou legislativou řadu let, a stál u zápisu Myslivosti na seznam nemateriálního národního kulturního dědictví ČR v r. 2011. Taktéž je celosvětovým předsedou 60 000 sokolníků 80 zemí a spoluiniciátorem zápisu českého sokolnictví na seznam UNESCO.

 

Pro schválení "ústavního práva na zbraň" poslaneckou sněmovnou 28. června 2017 po nervydrásající 150 minutové rozpravě velkou ústavní většinou 139 poslanců ze 168 přítomných, ocitnula se tato novela ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky na stole v Senátu. Nestává se často, aby se pouhé dvě věty návrhu zákona malé středoevropské země staly předmětem zájmu celosvětových médií a agentur, nemluvě o tom, že na domácí půdě se zbraňová stala hlavním předvolebním tématem, kterému se tuzemská média věnují každý týden už od vánoc.
Proto i my chceme našim názorem a doslova i vahou podpisů občanů přispět k této celospolečenské diskuzi.


40 000 podpisů, to už je váha...


90 000 občanů se celkem podepsalo pod Petici, přičemž 40 000 nových podpisů poneseme do Senátu

Procesní stav novely je zde: www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=7&T=1021

Akreditace médií je možná u tisková tajemnice Senátu Evy Davidové, tel. 732 14 29 54, e-mail davidovae@senat.cz

Pro neakreditovaná média budeme poskytovat rozhovory před budovou Senátu v úterý 25. 7. 2017 již v 10:30 hodin a pak opět po přijetí v Senátu v cca 11:15 hodin

V případě dalších dotazů či vyjádření jsme k dispozici

 

Ing. Bohumil Straka, Ph.D., myslivec a amatérský střelec

člen zahraniční komise Českomoravské myslivecké jednoty

spoluorganizátor první střelecké demonstrace www.budpritom.cz

 

tel. 608 837 641

www.straka.eu

www.facebook.com/straka.bohumil

www.twitter.com/BohumilStraka

 

 

Často kladené otázky:
Bude novela ústavního zákona o bezpečnosti ČR liberalizovat držení zbraní nebo zvyšovat počet zbraní mezi lidmi?

Ne, ani to není jejím cílem. Smyslem novely je naopak zachovat současný systém, všeobecně uznávaný jako dobrý a vyvážený, a to včetně hranice mezi civilními a vojenskými zbraněmi. My držitelé zbraní nemáme ambice posunovat tuto hranici směrem k liberalizaci a jde nám pouze o to, abychom zabránili jejímu posouvání směrem k restrikcím. Naopak vítáme skutečnost, že návrh poskytuje ústavní ochranu i opatřením nezbytným k zajištění bezpečnosti (bezúhonnost, bezpečné uložení zbraní atd.).

Proč jako držitelé soukromých zbraní podporujeme zapojení držitelů zbraní do zajišťování bezpečnosti státu?

Podle zakládajících smluv EU je národní a vnitřní bezpečnost ve výlučné kompetenci členského státu. Využití civilních zbraní k zajišťování bezpečnosti státu je tedy způsobem, jak zachovat současný stav zbraňové legislativy. Nejde přitom o nový koncept, neboť například ve Finsku již přes třicet let funguje systém dobrovolných záloh, kterým se MOČR v současnosti inspiruje při vytváření zákona o branných spolcích.

Kdo bude rozhodovat o tom, za jakých okolností a jakým způsobem se občané budou zapojovat do zajišťování bezpečnosti ČR?

Návrh je v tomto zcela jasný: odkazuje se na již existující odst.2, podle kterého je každý povinen se podílet na zajišťování bezpečnosti ČR, přičemž rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon. Již existující a platné znění, na které se návrh odkazuje, tedy omezuje toto zapojení na okolnosti a způsoby pozitivně určené zákonem. Tvorba zákonů je pak samozřejmě ve výlučné pravomoci Parlamentu ČR.

Bude tato novela legitimizovat činnost ozbrojených extrémistických skupin?

Z výše uvedeného očividně vyplývá, že nebude, protože by tyto skupiny musely mít ke své činnosti výslovné zmocnění podle zákona.

Jaký způsob zapojení občanů do zajišťování bezpečnosti ČR se předpokládá?

Hlavním zákonem navazujícím na toto ústavní ustanovení by měl být zákon o branných spolcích, koncipovaný podle finského vzoru. Branné spolky by byly čistě výcvikové organizace bez vlastních pravomocí, které při výcviku dobrovolníků spolupracují s armádou. V případě potřeby by si tyto dobrovolníky převzala armáda či jiná státní bezpečnostní složka pod své přímé velení, občané se tedy v případě potřeby budou podílet na zajišťování bezpečnosti státu tím, že pod velením armády či jiné státní složky budou plnit přidělené úkoly. U členů branných spolků se nepředpokládá držení jiných typů zbraní než těch, které jsou v současnosti považovány za civilní.

Proč nám omezení obsažená ve směrnici tolik vadí?

Tato omezení byla prosazena v reakci na teroristické útoky v Paříži coby preventivní opatření. To je holý nesmysl – ani tyto teroristické útoky, ani žádné jiné nebyly spáchány se zbraní legálně drženou na zbrojní průkaz. Evropská komise „odůvodnila“ zákaz těchto zbraní tím, že je označila za „obzvláště nebezpečné“, podklady k tomuto tvrzení však nepředložila ani tehdy, když o to byla poslanci Evropského parlamentu opakovaně žádána. Přitom jde o zbraně, jejichž držení je v ČR legální již patnáct let, aniž by s tím byly jakékoli problémy. Jejich zákaz je motivován čistě politicky - „něco ošklivého zakažme, ať lidi vidí, že je chráníme“.

V této situaci se obracíme na náš stát a žádáme ho, aby se nás proti této nespravedlnosti zastal a hájil nás. Jsme přesvědčeni, že jako řádní občané, dodržující zákony a plnící si své povinnosti, máme plné právo to od státu žádat.

 

Bohatá kolekce vybraných mediálních výstupů z recesního vítání Mr. Junckera 9. 6. 2017:

Čekaná na Mr. Junckera s koštaty místo pušek a banány místo pistolí 9. 6: 2017Video, kterak jsme přivítali pana Junckera košťaty a banány www.facebook.com/Straka.Bohumil/videos/783558631810341  

Chtěli jsme říci něco panu Junckerovi a paní Bienkowské do očí, ale bohužel se nezastavili kus řeči, tak jsme se aspoň svěřili médiím....
Měkká síla nestačí, řekl Juncker na Žofíně. Vítali ho tam myslivci s košťaty   
Myslivci s banány za opasky. Junckera v Praze vítal pískot
Juncker je v Praze, myslivci ho přivítají s banány za opaskem   
Naštvaní střelci a myslivci se sešli v Praze!
Místo pistolí banány a košťata
Myslivci s banány za opasky. Junckera v Praze vítal pískot
Místo zbraní banány a koště. Naštvaní čeští držitelé zbraní si počkali na Junckera
Šéfa EU Junckera před Žofínem vypískali. Se Sobotkou řešil teror a obranu EU
Banány proklatě nízko. Šéfa Evropské komise vypískali na Žofíně nejen odpůrci regulace zbraní
Tak trochu jiná čekaná: Vyměnili jsme zbraně za košťata a banány a číhali na Junckera

 

Reportéři ČT to v pondělí 5. 6. 2017 s manipulacemi a nepravdami přepískli, už se množí stížnosti na RRTV...
Reakce MV na nepravdivá tvrzení pořadu Reportéři ČT www.mvcr.cz/clanek/reakce-na-nepravdiva-tvrzeni-poradu-reporteri-ct.aspx   

7. 6. 2017 Devadesátka ČT (Hyde parku na ČT24) na téma obrany státu
V 28. minutě redaktor schválně zarazil informaci o ústavním právu na zbraň, ale v minutě 1:04 začali redaktoři ČT sami podrobně rozebírat ústavní právo na zbraň

6. 6. 2017 Pusťte si zajímavé nesestříhané video,  
kde nejnovější ministerské recepty na boj proti terorismu a na zvýšení bezpečnost ČR komentují myslivec
Bohumil Straka,
europoslanec
Jiří Pospíšil a známý moderátor Karel Voříšek v pořadu Zpravodajství FTV Prima

 

Prosíme všechny, kdo mají zajímavé fotky či videa,
kdo si nehraje na autorská práva a je ochoten volně dát svoje záběry k dispozici pro další použití ve prospěch držitelů zbraní,
posílejte přes www.uschovna.cz na budpritom@straka.eu
Moc díky za uchování těchto historických okamžiků!

Prosíme všechny, kdo napsali zajímavé články, reportáže, blogy či postřehy
nebo četli někde nějaký zajímavý článek, posílejte informace na budpritom@straka.eu

15. 3. 2017 15:00 Děkujeme všem účastníkům za účast a mírumilovný průběh manifestace!
Dle sčítání se nás nakonec na Václaváku sešlo skvělých 2000 až 2500 lidí a hlavně vyjádřili jsme náš názor proti směrnici EU a podpořili zakotvení ústavního práva na zbraň.
Média nás velmi podcenila, když říkají, že nás tam bylo jen 600 nebo dokonce 300. Dle našeho sčítání nás bylo 2500. Jednak jsme počítali lidi po desítkách, když se průvod rozvinul do dlouhého hadu směřujícímu z Václaváku k sídlu EK v Jungmannově ulici, a také jsme nakoupili a rozdali 500 reflexních vest, a na všech fotkách je poměr lidí s vestami a bez vest přibližně 1:4, takže to také odpovídá 2500 lidí.

Evropská komise z provozních důvodů uzavřena!15. 3. 2017 13:00
Evropská komise v Praze se bojí vlastních občanů a předvedla opět svoji aroganci
Kvůli strachu z otázek před námi zavřeli dveře svého sídla v Jungmannce v úřední den
Škoda, že jediná TV Prima v otevíráku v hlavních zprávách ukázala i aroganci Evropské komise, která kvůli strachu z otázek občanů zavřela dveře svého sídla v Jungmannce. Bylo to opravdu velmi trapné, v 15. prosince při poslední návštěvě nás vyhodili na ulici, a poštvali na nás uniformovou i tajnou policii, tentokrát rovnou zavřeli "z provozních důvodů", přitom jsme dopředu avizovali, že se jako občané chceme jen zeptat na to, proč nezpracovali analýzu dopadů směrnice o zbraních. Toto je neskutečná arogance komise, která je sice nikým nevolena, ale placena z peněz daňových poplatníků.

Bohatá kolekce vybraných mediálních výstupů z demonstrace:  
Hlavní zpráva televize Prima: Čeští držitelé zbraní proti mezení, které připravila EU
(jako jediná televize Prima ukázala i aroganci Evropské komise, která kvůli strachu z otázek občanů zavřela dveře svého sídla v Jungmannce)  
Zprávy České televize: Na Václavském náměstí v Praze protestovali lidé proti směrnici zpřísňující držení zbraní, kterou v úterý přijal europarlament
Zprávy televize Barrandov: Víc jak 1000 lidí demonstrovalo proti směrnici EU o zbraních  (od minuty 6:20)  
Blesk: Až tisíc lidí demonstrovalo v Praze za zbraně. Měli i rakev střeleckých metálů
Parlamentní listy: Ať jdou do prdele. Nechte nám zbraně, dali jsme si na ně. Na Václaváku proběhla demonstrace proti omezení zbraní z EU a toto se tam dělo...
Parlamentní listy: Zuzana Bubílková naháněla po Václaváku myslivce
Parlamentní listy: Václavák: Demonstrace proti odzbrojení občanů běží. Sledujte ŽIVĚ   
MF Dnes: Myslivci na Václaváku protestovali proti omezení zbraní. Fotili se v rakvi  
ČTK: Odpůrci směrnice EU o zbraních protestovali v centru Prahy   
Lidové noviny: Václavské náměstí ‚ovládli‘ myslivci. Demonstrovali proti zbraňové směrnici EU   
Aktuálně.cz - fotoblog: V Praze vyrostl posed. Příznivci poloautomatické střelby protestovali proti směrnici EU (fotky moc hezké, ale velmi podjaté komentáře)   
Youtube: Sestřih Demonstrace pro podporu ústavního práva na legální zbraň 
www.youtube.com/watch?v=HxCnCiqTYx4
 www.youtube.com/watch?v=vqvPGRja_TE
 www.youtube.com/watch?v=0Fjwct7pl_Q
www.youtube.com/watch?v=0n8BuZappCk

 

Důležité! Co na Václavák s sebou?
Reflexní vesty, vtipné slušné transparenty, vlajky, lesnice, úlomky z jehličnanu, květiny do "smutečního průvodu" a vhodné symbolické věci či nápisy, které symbolicky pohřbíme v rakvi před Evropskou komisí ...
Naopak, veškeré zbraně (včetně maket) v souladu se zákonem prosím nenoste na shromáždění!
Máme potvrzeno od státní i městské policie, že nám bezpečnost zaručí :-)
EU směrnice nás pohřbívá ... The EU directive is burying us ...
Jste naštvaní? Přijďte dnes všichni na Václavák vyjádřit názor a podpořit ústavní právo na zbraň !
Ústavní právo je naší poslední nadějí proti účinkům paskvilní směrnice
Souběžně podpoříme žalobu na směrnici k soudnímu dvoru EU

15. 3. 2017 9:10 Překvapení dne vyjelo na vleku z Hradce:
Poprvé v historii budou VIP hosté řečnit na Václaváku ze čtyřmetrové přírodní "kazatelny"

aneb kdo se bojí (vylézt), nesmí do lesa
Řečnit na Václaváku se bude z kazatelny
Na vícero originálních a symbolických překvapení se těšte na místě
Uvidíte, co Praha ještě nezažila a dlouho nezažije :-)
more surprise coming soon ...

15. 3. 2017 9:00 Na Václavák směřuje VIP host Adam Tyc - světový šampion a mistr světa v praktické střelbě IPSC
Účastníky telemostem pozdraví i David Kostelecký, olympijský vítěz v brokové střelbě trap  
15. 3. 2017 8:30 Studenti lesnické fakulty si "berou volno s požehnáním pedagogů" a razí na Václavák v hojném počtu!
15. 3. 2017 7:30
Vyjel speciální autobus Brno-Praha plný střelců a myslivců
a další busy jedou i z jiných končin...

14.3. 22:00 ČT24 Téma: Omezení zbraní

14. 3. 2017 15:10 ČTK: EP schválil návrh směrnice o zbraních, která se Česku nelíbí

14. 3. 2017 13:55 Také to vidíte stejně jako titulek v Parlamentních listech?
Všechno ruším, jdu na Václavák!
Naštvané reakce občanů na to, jak Evropský parlament „pajcnul“ právo na zbraň.
Zítra bude veselo

14. 3. 2017 12:28 MF Dnes: Europoslanci schválili zbraňovou směrnici. Omezí držení některých zbraní

 

14. 3. 2017 v 12:26 hlasování o legálních držitelích zbraní HOTOVO za pouhých pět minut!
Paskvilní směrnice o zbraních přijata europarlamentem!
Pozměňovací návrhy českých europoslanců nebyly vůbec připuštěny k hlasování, aby prý nerozbily "dohodu"...

Jak Europarlament hlasoval o směrnici?
Zasedání ve Štrasburku jsme sledovali živě
Vlastní hlasování proběhlo v 12:26 hod

12:22 Europoslankyně Dita Charanzová navrhuje, aby se hlasovalo o návrzích českých europoslanců, ale byl to zamítnuto
12:21 Návrh na celkové zamítnutí směrnice o zbraních neprošel

12: 00 Závěrečné živé hlasování o směrnici je zařazeno jako 4. bod po 12 hodině.
Ruku do ohně, že to hlasování bude jedna párminutová fofrfraška. Kdo ještě hlasování EP nezažil, bude se divit. Dole pod obrazem lze rozkliknout a zvolit český překlad.
Dosud jsme ve videopřenosu viděli:
Evropská komise vůbec nezpracovala analýzu dopadů směrnice, přestože ji europoslanci už před rokem požadovali

10:30 Rozprava o směrnici o zbraních byla ukončena
10:23 Europoslanec Jaromír Kohlíček: "Nejsem myslivec ani sportovní střelec, ale dovedete si představit, že např. při rekonstrukci bitvy u Waterloo budou místo předovek běhat s dřevěnými klacky a volat bum bum?"
10:18 Michaela Šojdrová : "Návrh směrnice stále obsahuje nepřijatelné věci, budu hlasovat pro pozměnovací návrhy, když nebudou přijaty, budu hlasovat PROTI směrnici"
10:13 Karl-Heinz Florenz (šéf evropských myslivců v europarlamentu): "Zbraně v rukou myslivců a sportovních střelců jsou v těch nejlepších rukou"
9:56 Europoslanec Jiří Pospíšil : "Návrh Evropské komise je mimořádně nekvalitní, bylo by nejlepší směrnici stáhnou"
9:00 Jednání europarlamentu předsedá místopředseda EP Pavel Telička

Úterní Blesk:
Není to jen protest proti směrnici, ale je to apel na zakotvení ústavního práva na zbraň
Myslivci vytáhnou kvůli zbraním na Václavák. „Teroristé se směrnici EU smějí“

13. 3. 2017 Europarlament chce udělat další procesní trik na držitele zbraní a české europoslance:
O pozměňovacím návrhu českých europoslanců se vůbec nebude hlasovat
!
Debatu o směrnici, která začíná v úterý ráno v 9:00, živě sledujte zde (lze zvolit i český překlad), kdo to nestihne, záznam bude zde
Sledujte hlavně, jak Europarlament rozhodne o našich osudech v úterý po 12 hodině během pár okamžiků zde
Média jsou sice plná toho, že se čeští europoslanci snaží pozměňovacími návrhy paskvilní směrnici opravit ve prospěch zdravého rozumu (a díky za to), ale nám to bohužel nebude nic platné
...

A jak je to vůbec možné, že se nehlasuje o řádném návrhu, který podalo cca 50 českých, polských, slovenských aj. europoslanců?
Snadno, prostě se změnila hlasovací procedura v zájmu "urychlení a zefektivnění" rozhodovacích procesů v europarlamentu tak, že se napřed prohlasuje a schválí zákulisní neformální dohoda (označovaná jako tzv. trialog Komise, Rady a Europarlamentu), tím pádem ostatní spadne pod stůl a "pozměňováky" zůstanou jen nevyužitým cárem papíru, a jede se dál na další bod!

Sledujte videopřenos, a sami budete překvapeni, jaký je to fofr. Kolikrát ani nemůže být v lidských silách, aby poslanci vůbec věděli, o čem vlastně hlasují.
U složitější agendy se často se stává, že ještě několik dnů po hlasování není vůbec jasné, co vlastně z hlasování vylezlo, než to dodatečně parlamentní úředníci zrekonstruují z podkladových materiálů, stenozáznamů a výsledků hlasování.


13. 3. 2017
Europarlament udělal procesní trik na držitele zbraní a české europoslance:
Rozprava i hlasování o směrnici EU o zbraních proběhne nestandardně v jediný den už v úterý 14. března 2017.

Naše MANIFESTACE se koná dle plánu 15. března
Budeme manifestovat za řešení proti směrnici = zakotvení ústavního práva na zbraň a žaloba k soudnímu dvoru EU

Procedurální kličky orgánů EU jsou jen další motivací, aby nás na Václaváku bylo ještě víc a řekli jsme NE těmto netransparentním praktikám.
Jednalo o účelovou změnu, aby se to rychle, bez přemýšlení a bez řečí "spláchlo" v jednom, aby se Evropská komise mohla pochlubit, tak "bojuje proti terorismu".
Normálně u legislativních návrhů neprobíhá debata i hlasování ve stejný den, aby měli europoslanci čas na orientaci a na rozmyšlenou.
I v původním programu, byla debata naplánována na 14. 3. a hlasování druhý den 15. 3.
Zvláště u takového složitého a kontroverzního návrhu, jakým je směrnice o zbraních, je to mimo obvyklý postup.

Motto středečního průvodu, ke stažení zde: EU směrnice nás pohřbívá ... The EU directive is burying us ...
EU směrnice nás pohřbívá ...

Manifestace Proti omezení legálních držitelů zbraní 15. 3. 2017 na Václaváku
INFORMACE A KONTAKTY:
Web s letáky:
www.budpritom.cz
Facebook: facebook.com/budpritom

Organizátoři manifestace:
Mgr. Pavel Černý pplk vv, organizátor petice, střelecký instruktor
Ing. Bohumil Straka, Ph.D., myslivec a amatérský střelec
Jaroslav Pekařík, organizátor petice, střelec a prodejce
Aleš Chudoba, sportovní střelec a prodejce

PETICE proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU
Facebook: facebook.com/czechforguns
Email: info@peticezbrane.cz


Kontakt pro média: Ing. Bohumil Straka, Ph.D.
Facebook: facebook.com/Straka.Bohumil
Twitter: twitter.com/BohumilStraka
e-mail: budpritom@straka.eu
Mobil: 608 837 641

Mediální podporovatelé akce:
Časopis Myslivost

Časopis Svět myslivosti

Klikni na leták dle svého gusta, stáhni, tiskni, šiř, a posílej dál !

Leták-flinta Leták-puškaLeták-revolverLeták-pistole

A při čem budeš?

- Budeš u historicky první pokojné manifestace občanů proti paskvilní směrnici

- Budeš mít skvělý pocit a čisté svědomí, že jsi využil náš poslední trumf a něco pro věc udělal

- Půjdeš v průvodu do Jungmannky vyjádřit před sídlo Evropské komise svůj názor

- Podpoříš ústavní právo na legální zbraň a zachování dobrého českého zákona o zbraních

- Uvidíš video z definitivního hlasování Europarlamentu o omezení našich zbraní

- Vyslechneš názory zajímavých hostů a řečníků

- Přidáš se k 50 tisícům podpisů „Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“

A co je potřeba?

- Vezmi si s sebou reflexní (auto)vestu, ať jsme lépe vidět

- Jsi-li trubač, vezmi lesnici či borlici

- Vyrob a vezmi si co nejzajímavější slušný transparent

- Chovej se pokojně, ukaž, že nejsme žádní extrémisti či šílenci

- Dodržuj zákon, neber žádné zbraně na shromáždění (palné ani chladné)

- Rozšiřuj a sdílej přes facebook, twitter, e-mail, v diskuzích, ...

- Stáhni si leták, vytiskni a rozdávej dál mezi své známé

- Vezmi s sebou rodinu či kamarády, spojte to s výletem a přijeď!

Předpokládaný program manifestace:

11 hod - na Václavském náměstí sraz účastníků historicky první pokojné manifestace držitelů zbraní proti paskvilní směrnici, oblékání reflexních vest, ať jsme lépe vidět. Rozdávání vlajek a květin. Podepisování 50 tisícové „Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU“

11:30 - projevy zajímavých hostů a řečníků prokládané, živými telefonními vstupy osobností a troubením trubačů. Vyhodnocení nejzajímavějšího transparentu, focení shromáždění a účastníků

12 až 13:30 hod shlédnutí videa z definitivního hlasování Europarlamentu o omezení zbraní, živé skypové a telefonními vstupy s lidmi na místě ve Štrasburku a Bruselu. Vyvěšení černé smuteční vlajky. Živá dechová kapela doprovodí náš průvod s názvem EU směrnice nás pohřbívá ... do Jungmannovy ul. k sídlu Evropské komise, kde společně zazpíváme Českou hymnu, vyjádříme náš názor, a budeme požadovat diskuzi o směrnici, a přijetí našich zástupců u vedení pražského zastoupení EK (minule 15. 12. 2016 bylo jednání našim zástupcům odmítnuto ze strany EK)

13:30 až 15 hod průvod zpět na Václavské náměstí, interview pro média, podepisování Petice, zhodnocení a projevy hostů a řečníků, závěrečné formulace našich postojů a podpora ústavního práva na legální zbraň a zachování dobrého českého zákona o zbraních

Už se nemusíme obávat provokací a narušení pořádku osobami z řad pseudopacifistů či extrémistů
Od jakýchkoliv protiprávních pokusů o narušení našeho mírumilovného shromáždění se důrazně distancujeme
Policie již potvrdila žádost, že zajistí pokojný průběh naší manifestace:

Žádost u policie o zajištění bezpečnosti